Tuesday, November 12, 2013

Aktiviti yang menyalahi peraturan

Antara aktiviti kewangan tidak sah yang boleh dilaporkan kepada BNM ialah: 

1. Pengambilan deposit secara tidak sah.
2. Skim perniagaan mata wang asing tidak sah.
3. Aktiviti perniagaan perkhidmatan kewangan tidak sah.
4. Amalan pasaran yang tidak wajar oleh pemegang lesen yang dikeluarkan oleh BNM.
5. Penyalahgunaan nama BNM, dan nama serta jawatan pegawai kanan BNM.
6. Aktiviti kewangan haram lain yang disebut dengan nyata di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM.

Orang ramai dinasihati untuk memaklumi BNM mengenai sebarang aktiviti atau entiti yang tidak sah dan mencurigakan ke:
BNMTELELINK (Pusat Perhubungan Bank Negara Malaysia)
1-300-88-5465 atau
E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my

Sumber: website bank negara Malaysia

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...