Saturday, October 30, 2010

RESEPI KEJAYAAN

ULI DAN KENTAL SEGENGGAM USAHA DAN SEMANGKUK KETEKUNAN.RENJISKAN DENGAN  SELITER KEYAKINAN DAN SECAWAN KETEKUNAN. UNTUK MELAZATKAN LAGI TAMBAH  SECUBIT SENYUMAN                                                        

  Jangan kamu duduk disamping orang yang berilmu, kecuali ianya mengajak  
  kamu menghilangkan LIMA perkara dan menanam LIMA perkara :              
  1] menghilangkan RAGU menanamkan YAKIN                                  
  2] menghilangkan RIYA' menanamkan IKHLAS                                
  3] menghilangkan CINTA DUNIA menanamkan ZUHUD                           
  4] menghilangkan SOMBONG menanamkan RENDAH DIRI                         
  5] menghilangkan PERMUSUHAN menanamkan PERSAHABATAN                     

  PERUBAHAN SIKAP                                       
  Menuntut ilmu adalah suatu kewajipan kepada setiap individu. Ia tidak   
  kira dalam seisi formal atau tidak formal. Dalam menuntut ilmu apa yang 
  ada adalah sikap untuk berkongsi maklumat dengan orang lain. Kita juga  
  berpeluang untuk belajar dari sahabat yang berkongsi maklumat dengan    
  kita. Itu adalah saat yang menyeronokkan dalam situasi pembelajaran.    

  Kekuatan akal dan sifat cintakan ilmu itu penting dalam menuntut ilmu.  
  Banyak kisah tauladan yang boleh dijadikan contoh dan pengajaran. Namun 
  dalam cenderung untuk memiliki ilmu kita haruslah mengubah sikap. Ini   
  kerana sikap adalah jalan utama bagi merealisasikan perubahan diri.     
  Sikap mempunyai tiga eleman penting:                                    
  1. Pemikiran                                                            
  2. Perasaan                                                             
  3. Tingkahlaku                                                          

  Ia perlu berubah bersama-sama agar ketahanan diri positif dapat menjamin
  ke arah kecemerlangan. Kesepaduan unsur jasmani, emosi, rohani dan      
  intelek adalah gabungan yang terpenting dalam menuntut ilmu. Seharusnya 
  kita berusaha membentuk sikap yang baik kerana sikap bertindak sebagai  
  pendorong kepada manusia untuk bergerak menjadi baik atau tidak baik.   

  Berubah Pemikiran                                                       
  Pemikiran adalah pergantungan utama yang menyebabkan manusia itu        
  bertindak. Hentikan alasan-alasan yang boleh mengganggu dan berubah     
  kepada penikiran yang lebih potitif. Perbaiki cara berfikir untuk menuju
  kecemerlangan.                                                          

  Berubah Perasaan                                                        
  Perasaan juga disebut sebagai emosi yang sering menguasai diri. Ubah    
  perasaan yang negatif kepada yang positif. Terdapat tiga perasaan yang  
  perlu dikikis iaitu:                                                    

  Perasaan rendah diri                                                    
  Ubah perasaan rendah diri kepada perasaan yang boleh membina keyakinan  
  diri. Kita berhak cemerlang seperti orang lain. Jangan biarkan perasaan 
  rendah diri menguasai dalam bersaing mencapai kecemerlangan. Pupuklah   
  semangat ingin bersaing itu adalah baik untuk masa depan.               

  Tidak mahu mengaku kelemahan diri                                       
  Sikap ini adalah penyebab kepada kegagalan manusia. Kita adalah makhluk 
  yang hebat. Maka dari itu, manusia yang hebat selalu bertanya untuk     
  mengetahui dan mempertingkatkan kreadibiliti diri yang menjurus ke arah 
  kewibawaan dan karisma sebagai orang yang cemerlang.                    

  Berpuas hati dengan apa yang telah didapati                             
  Keadaan zon yang selesa menyebabkan manusia tidak mempunyai motivasi    
  yang tinggi, tidak mahu berubah dan berganjak kepada jalan kejayaan.    
  Manusia perlu berusaha untuk mengubah nasib dan bukan hanya merasai     
  hidup sudah sempurna.                                                   

  Berubah Tingkahlaku                                                     
  Tingkahlaku merupakan penampilan dan hasil terjemahan perubahan emosi   
  dan perasaan dan pemikiran. Tingkahlaku mempunyai unsur-unsur luaran    
  yang boleh dilihat dengan mata kasar. Perubahan perasaan dan pemikiran  
  akan mengubah tingkahlaku. Keberanian itu perlu kerana ia adalah ÎibuÌ  
  kepada perubahan tingkahlaku. Justeru itu, kita boleh simpulkan bahawa  
  tingkahlaku adalah pancaran dari perubahan perasaan dan pemikiran.      


  MATLAMAT                                                                
  Matlamat adalah perkara penting dalam aspek perubahan sikap. Seharusnya 
  kita tidak boleh memandang ringan hal ini kerana matlamat adalah kompas 
  kehidupan. Kita perlu mempunyai matlamat khusus demi mencapai apa yang  
  kita mahukan.                                                           

  Ciri-ciri Matlamat:                                                     

Boleh diukur                                                            
Ia perlu dinyatakan dengan bertulis dan dapat diterjemahkan secara jelas
dan dapat dilihat. Ciri ini akan membolehkan kita mudah bertindak.      

Spesifik                                                                
Ciri ini perlu pada matlamat yang khusus agar mudah dicapai. Jika tidak 
dikhususkan, maka matlamat tidak mempunyai asas yang kukuh.             

Realistik                                                               
Tiada jalan pintas untuk mencapai kejayaan selain usaha sendiri. Oleh   
itu jadikan matlamat sebagai suatu kenyataan.                           

Jangka masa                                                             
Matlamat ditetapkan berdasarkan jangka masa yang selaras. Keselarasan   
jangka masa itu penting agar usaha dapat dilakukan berterusan dan       
sejajar dengan matlamat.                                                

  Berdoa                                                                  
  Berdoa adalah senjata yang paling mustajab. Berdoalah selepas berusaha  
  bersungguh-sungguh, mengikut jangka masa yang teratur dan belajar dengan
  kaedah yang betul. Natijah yang baik akan diperolehi jika kita berdoa   
  sepanjang usaha yang kita lakukan.                                      

  Mengenal potensi dan sikap diri                                         
  Perasaan positif lahir dari kebolehan diri sendiri. Rasa  
  suka dan gembira akan menimbulkan motivasi dalaman pelajar. Kesungguhan 
  dan motivasi dalamam yang positif dapat membentuk sikap untuk bertindak 
  dan bertingkahlaku yang lebih positif.                                  


  Kesimpulan                                                              
  Perubahan sikap adalah satu tuntutan. Ia perlu untuk mencapai           
  kecemerlangan hidup. Prioriti harus diletakkan bagi ketiga-tiga eleman  
  sikap. Sikap sambil lewa dan hanya memberatkan salah satu aspek atau    
  elemen sahaja bukanlah pelengkap kepada perubahan sikap. Sikap boleh    
  diubah oleh diri kita.                                                  

“  KENALILAH PENCIPTA UNTUK MENGENAL DIRI KITA...                          
  DENGAN MENGENAL PENCIPTA HATI MENJADI TENANG…                           
  SESUNGGUHNYA RASA KEHAMBAAN DATANG DARI RASA…                           
JIWA YANG MENGENAL PENCIPTA…                                            
  DENGAN ITU BARULAH DATANG SEMANGAT UNTUK BELAJAR…                       
  KERANA BELAJAR ADALAH TUNTUTAN PENCIPTA IAITU ALLAH S.W.T.  “           

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...